Check Here : 2017 toyota rav4 transmission problemsMore Info : 2017 toyota rav4 transmission problems